+46707261130

info@hologram.se

posts under HOLOGRAFI category

11 Dec

Från snilleblixt till Nobelpris

 Laser är en förutsättning för att producera ett hologram

Från snilleblixt till Nobelpris när forskaren Dennis Gabor ville förbättra bildkvalitén i ett elektroniskt mikroskop vid CBS Laboratories i Stamford, Connecticut, USA. Gabor fann att linsen var problemet och kom på ett sätt att ta bilden utan lins, den holografiska tekniken föddes! Men Gabors teori krävde ett speciellt ljus.

Först efter att lasern uppfunnits (nobelpris 1964)  kunde Gabor bevisa teorin som belönades med nobelpris i fysik 1971.

MICROSCOPE
Holograf Walter Spiering

SE IN I MICROSCOPE,,, DÄR ÄR ETT CHIPS 250:-

SE IN I MICROSCOPE DÄR ÄR ETT CHIPS 250:-

Utan laser inget hologram!

Dikromathologram i glasögon Foto Pappersgruppen

Hologram produceras med laser

Ca 70% av hologram på nätet är inte hologram utan projicerade bilder, effekter, filmer av olika slag, Peppers Ghost Det är som att säga: En bil är ett fordon på hjul. Men, det är inte en definition av en bil.

En definition innefattar alla fordon på hjul: cykel, motorcykel, bil, traktor och Leitra-cykeln. Sagt av professor Hans Bjelkhagen som myntat: alla dessa falska icke hologram är som att påstå att en cykel är en bil!

Professor Sven-Göran Pettersson, involverad i Vattenhallen Science Center, här med sin Leitra cykel som inte är en bil bara för att det är ett slags fordon. Alla projiceringar med video, optik, kuber, skärmar och så vidare är inte hologram bara för att det är en slags bild. Press/Media branschen fortsätter att blunda för att två-dimensionella projiceringstekniker inte har ett dyft med hologram/holografi att göra. Deras artiklar handlar oftast om olika projiceringstekniker av döda artister, svävande roterande föremål i kuber med mera, vilket är som att säga: en litografi är en oljemålning. Båda är ju en bild, haha! Snabb research på Wikipedia skulle visa att utan laserljus inget hologram.

15 Nov

Vad är ett hologram?

Vad är ett hologram? Det är en fysisk 3Dimensionell foto-bild som man kan ta på

Vad är ett hologram frågade programledaren, som inte hade gjort research om hologram! Frågan som ställdes i Vem-vet-mest  handlade inte om hologram utan om Peppers Ghost. Klicka här https://hologram.se/peppers-ghost/

Peppers Ghost 2Dimensionell film som projiceras med video av Tupac illusionsteknik som försvinner när projektorn släcks

Oseriösa företag sysslar med falsk marknadsföring och kallar den projicerade 2D filmen för 3D och hologram. Inte lätt för Press/Media att hinna researcha alla felaktiga påståenden.

Det finns olika typer av hologram för konst, reklam, säkerhet och för dokumentation samt för mätning i industriella sammanhang men även inom medicinska området. Alla typer av hologram produceras med laserljus enligt den här grundprincipen.

Professor Dennis Gabor erhöll nobelpris i fysik för holografi 1971. Men holografi-tekniken bygger faktiskt på 3 olika Nobelpriser. Redan 1908 erhöll Gabriel Lippmann Nobelpriset i fysik och 1964 fick 3 forskare Nobelpris för Laser, ljuset som hjälpte Dennis Gabor bevisa sin teori från 1949. Nämligen att med laser och ett fotografiskt högupplöst material kunna skapa 3Dimensionella bilder – Hologram – utan kamera som ingen teknik kan avbilda, dessutom.

Det fotografiska materialet, glasplåt eller plastfilm,  framkallas och fixeras efter exponering med laserljus. Har stor likhet med framkallning av fotografier och man säger att holografi är en fototeknik utan kamera.

Den projicerade filmen däremot av Tupac, är en moderniserad illusionsteknik, Peppers Ghost som utvecklats från 1500-talets illusionister och fick ett uppsving på 1860-talet.

En 2Dimensionell data-animerad film behöver en projektor för att hamna på en scen. Illusionen av Tupac filmen försvinner projektorn släcks. En projicerad film är en projektion liknande skolans gamla projektor med stillbilder mot en duk. Men vem skulle komma på tanken att kalla det för hologram?!

Bild Roxanne Palmer International Business Times

Ett hologram är en fysisk produkt och en bild som återger föremålet med ett djup så som ögat ser föremålet. Och hologram tillverkas alltid med laserljus – hur svårt kan det vara? 

24 okt

Nobeldagen närmar sig

Nobeldagen närmar sig 

Ingenjör, holograf Per Skande med Alfred Nobels byst

             Civilingenjör, holograf Per Skande med Alfred Nobels byst från Bofors

Nobeldagen närmar sig med utdelning av nobelpriser tack vare Alfred Nobels testamente. Här avbildas en byst av Alfred Nobel med en nobelprisbelönad laserteknik, holografi.

Alfred Nobels byst framifrån,,,

Alfred Nobels byst framifrån

och lite till höger,,,

och lite från sidan

och mer höger

och ännu mer från sidan 

Några nobelpristagare har holograferats, t.ex. professor Kaj Siegbahn, här vid den komplicerade uppställningen av pulslaser, optik, speglar men ingen kamera! Professor Hans Bjelkhagen gör en master, som inte kan ses i vitt ljus. Civilingenjör/holograf Per Skande överför den till ett nytt hologram, vitljushologram, som belyses med spotlight. LED belysning belyser sedan hologrammet på väggen.

Nobelpristagare Kaj Siegbahn och professor Hans Bjelkhagen

Här kontrollerar professor Hans Bjelkhagen att nobelpristagare Kai Siegbahn sitter korrekt vid porträttering med en pulslaser.
Nobelpristagare Kaj Siegbahn som hologramporträtt nr 18

Uppsala Universitet lät nobelpristagare Kaj Siegbahn bli hologramporträtt nr 18 i världen

09 okt

Holografi-forskare Dennis Gabor Nobelpris

Holografi-forskare Dennis Gabor Nobelpris

Holografi-forskare Dennis Gabor Nobelpris i fysik 1971 för upptäckten holografi som skapar hologram.

Nobelpristagare Dennis Gabor tar emot priset av kung Gustaf VI Adolf för upptäckten holografi 1971 – att producera tredimensionella bilder med laserljus utan kamera. Foto Wikipedia

Dennis Gabor var den första nobelpristagaren att bli holograferad! Master hologrammet togs fram med pulslaser av McDonald Douglas Corp.

Svenska forskare var redan igång med praktiska tillämpningar av holografi, som ledde till flera patent. Omvärldens blickar riktades mot de svenska forskarnas utveckling av displayhologram, konst, reklam, dokumentation och de första hologram-porträtten, vitljushologram, reflektionshologram i världen!

Bland annat var intresset för svenskarnas kemikalier stort, en länge bevarad hemlighet, märktes bland holograferna runt om i världen, som vid några tillfällen lyckades få köpa framkallningsvätskan. Dagens Nyheters delägarskap i Lasergruppen Holovision AB, bidrog till värdefull kemikunskap tack vare Sverre Calmbrant vid framkallning av det fotografiska materialet. Framgångarna berodde även på att den svenska företags-marknaden och konstnärerna tog till sig holografi som ett nytt media.  Se Referenslistan med ett 20 tal tillkommande Referenslista Företag 

Professor Sven-Göran Pettersson, har lett många kurser i holografi på Lunds Tekniska Högskola. Här är vi på FrostaGraf, Köpenhamn en konferens för den grafiska branschen som bland annat berörde tryckta hologram (präglade) foliehologram. Sven-Göran har varit drivande för hologramutställningen Vattenhallen, Science Center, Lund. Här en nybliven pensionär, som med sin Leitra cykel utforskar Smålands natur.

Holografi boken av Sven-Göran Pettersson har vi sålt till bibliotek och skolor med ett Holografi-paket bestående av olika typer av hologram samt pedagogiska skyltar. Ett golvställ med spotlight ingår för permanentexponering av hologramtavlor samt präglade foliehologram i undervisningen. Pris beroende på antal hologram, se Referenslista utställningar


Holografi Interferens mönster

Baksidan på boken illustrerar det interferensmönster som uppstår när laserstrålar interfererar och bygger upp en tredimensionell bild i den holografiska plåten/filmen.  Filmen har en hög upplösning, minst 6.000 linjer/mm. Den nobelprisbelönade lasertekniken, holografi, skapar tredimensionella bilder som ingen teknik kan avbilda.

Se upp för alla falska hologram! Ca 70% så kallade hologram på nätet är inte hologram. Det är två-dimensionella video-projiceringar som inte har ett dyft med HOLOGRAFI att göra.

HOLOGRAFI

0 Comment

© Copyright 2018 HoloMedia AB

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial