Tidsresa Hologram Museum/Gallery från 1978 –

Tidsresa för HoloMedia AB från 1982 –

Holografi för precisionsstudier av deformation och vibration

1960-talet Sverige var ledande inom forskning/utveckling av holografitekniken, speciellt på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. Holografi-forskarna grundade Holovision AB, sedermera Lasergruppen Holovision AB.

Holografi för visning av föremål i tre dimensioner Konstnär/professor Carl Fredrik Reuterswärd var en av dom första konstnärerna i världen att arbeta med laser och det 3-Dimensionella mediet

1971 Professor Dennis Gabor tilldelas Nobelpris för holografi https://nobelprizemuseum.se/ 

1976 Upplevde Mona Forsberg hologram för första gången på Kulturhuset Stockholm,  Holografi – Det 3Dimensionella Mediet Klicka på länken Holografi-Det-3-Dimensionella-Mediet-docx.

Utställning Nordisk Reklammarknad Foto Mona Forsberg

1978 Marknadsföringen av den nya bildtekniken fick ett rejält genomslag 1978 på Sveriges första reklam-mässa. NRM, Nordisk Reklammarknad arrangerades av Picko Troberg i samarbete med Svenska Dagbladet och Marknadsförbundet.

Som konsult åt Lasergruppen Holovision AB, delägare Dagens Nyheter, blev NRM startskottet för många intressanta projekt. Arbetet inom flygbranschen var en tillgång. Tillfällen gavs att knyta kontakter runt om i världen med företag, konstnärer och holografer inom holografibranschen. Agentavtal knöts med producenter som komplement till dom svenska forskarna. Vi bjöds in till olika utställningar i världen för att visa den svenska holografitekniken som länge var världsledande.

Mona Forsberg med Teresa Bjelkhagen Nordisk Reklammarknad

1979 – 1980 Efter produktioner åt i huvudsak industriföretag, visade reklambranschen intresse.  Hologram ansågs som reklambild med mervärde. Hologram som Tomorrow, Medlemsbevis Olympiska Kommittén, Glace Bolaget, Carl Fredrik Reuterswärds konsthologram är exempel på svenska milstolpar inom holografitekniken.

1980 – 1982 I AV-Husets ca 500 m2 stora visningslokal för audiovisuella hjälpmedel på Hagagatan 3, bjöd Sven Lidbeck in oss att exponera ett stort antal hologram. AVC var medarrangör till Europas första hologramutställning 1976 på Kulturhuset i Stockholm.

AV-Huset och AVC hade regelbundna företagsevent för näringslivets stora företag, vilket ledde till intressanta hologram-produktioner. Allmänhetens intresse för att besöka utställningen endast tillgänglig för företag – ökade.

I Paris invigde ambassadör Sverker Åström L´Holographie Suédoise, här med Anne Marie Christakis.

1981 I Sverige efterfrågades hologram till konstföreningar, kulturhus mm.  Svenska konstnärer fick möjlighet att producera hologram via våra rekommendationsbrev till Konstnärsnämnden. Hologram användes på skärmutställningar och ersatte tunga föremål på mässor. Avbildningar gjordes åt svenska museer av unika museiföremål.

vernissage1

1982 Invigning av Nordens 1:a permanenta hologramutställning, Hologram Museum/Gallery, Drottninggatan 100, Stockholm. Konstnär/uppfinnare Hans Weil-Alvaron lämnade in en patentansökan om en tredimensionell teknik innan professor Dennis Gabors teori 1948. Gabor erhöll Nobelpriset i fysik 1971 för holografi några år efter att upptäckten laser tilldelats Nobelpris.

Mona Forsberg och professor Hans Bjelkhagen med Hans Weil Alvaron vid invigningen Hologram Museum/Gallery 1982 Foto Hans Esselius

Mona Forsberg Hologram Museum/Gallery 1982 med Björn Wahlgren Nobelpristagare Dennis Gabor i bakgrunden

Studiecirklar, hel-/halvdagsseminarier startade i samarbete med Medborgarskolan och Marknads-föreningen. Samarbetet med Lasergruppen Holovision AB fortsatte och flygningarna gav fler kontakter.

Hologram indelades efter typ – konst, reklam, museum, kabinett med porträtt och kursrum. Grundare av Hologram Museum/Gallery Mona Forsberg i entrén Drottninggatan Foto Hans Bjelkhagen

Hologram Museum/Gallery Drottninggatan 100 Stockholm  Turistnäringens broschyrer på flera språk ledde till höga besökssiffror
Foto av Hologram Gallery personal

1982 Med över 40.000 betalande besökare -82 hamnade vi på 11:e plats på Destination Stockholms Kortet. Externa hologramutställningar arrangerades regelbundet i landet. Utställningen blev även en plattform för företags-/reklamkunder. Det ledde till nya agentavtal med holografi-företag inom utveckling av massproducerade säkerhets-/kommersiella hologram.

Vår produktlogo med ovan typsnitt från 1982 på alla trycksaker, skyltar, mässor, utställningar mm. Framför allt i miljontals turistbroschyrer samt i vår övriga  marknadsföring.

Vår produktlogos typsnitt i miljontals turistbroschyrer med samlingsordet hologram i marknadsföring av konst, reklam och säkerhet

1983 Mona Forsberg med prins Bertil som invigde Hologram Gallery’s Cabinet med världens första vitljus reflektions-hologram. Prinsen porträtterades den 18 augusti 1982 som Nr 21. Den 14 januari 1983 kom prins Bertil utan livvakter till Drottninggatan för att godkänna hologramporträttet i utställningen. Sven Tumba Johansson avbildades vid två tillfällen, till 50-årsdagen som Nr 15 den 19 augusti 1981 och som Nr 22 den 22 november 1982.

Se här Världens första Hologram Porträtt (vitljus reflektionshologram).

Konstföreningar, intresseföreningar och skolor bokade många studiebesök på Drottninggatan 100. Presentreklam från enstaka exklusiva smycken till massproducerade produkter för trycksaker, give-aways mm blev ett intressant komplement i reklambranschen. Alltid med produktordets logotype enligt ovan.

1984 skapade vi namnet HoloMedia AB = helt media Vem kunde ana att vårt företagsnamn skulle vara så intressant att ett 20-tal falska “HoloMedia” poppade upp! Företagen sysslar inte med helt media. Några har plagierat gemener/versaler i vårt namn HoloMedia! Brittiska territoriet Indiska Oceanen/ Colombia/England/Frankrike 2st/Holland/Israel/Italien/Marocko/Norge /Ryssland/ Serbien/ Sydafrika/Tyskland/Ungern/USA San Fransisco/USA New York/Venezuela/Vietnam/more,,,

Hologramagent HoloMedia AB Grossist & Återförsäljare. Kerstin Lind & Mona Forsberg

HoloMedia gamla logo

HoloMedia AB´s logotype ändrades när utvecklingen inom den grafiska industrin med präglade/tryckta massproducerade hologram tog fart. Säkerhets-hologram som sigill och identifikation på värde- handlingar, produkter och trycksaker utvecklades. Hologram hade i huvudsak varit en bild med outstanding tredimensionell effekt som tavla.

     HoloMedia nya logo      HoloMedia-nya-logo-2-271x333

HOLOGRAM Väcker uppmärksamhet – Kommunicerar – Profilerar – Attraherar 

1984 -1985 Massproducerade foliehologram för värmeprägling på plastkort, id-handlingar med mera blev hett stoff. När ett av världens största värdetryckerier, Thomas De La Rue England förvärvade Amblehurst Ltd och Cablebook Ltd, följde våra agentavtal med till De La Rue Holographics.

Vi anordnade stora hologramutställningar i Norden samtidigt med separatutställningar på Drottninggatan från Ryssland, Tyskland, Kanada med flera länder. Fackmässor i Norden inom grafiska branschen bjöd in oss till olika temadagar. Presentartiklar, vykort mm gick ut till museer, nöjesparker och rikstäckande till varuhus.

Paket till Museer/Återförsäljare inspekteras av Kerstin Lind och en Prao

19861989 Utställningar i Norden med många 100.000 besökare! Massproducerade hologram med upplagor på 300.000 till 1.000.000 foliehologram. En milstolpe är uppdraget från Svenska Dagbladet 1986 att ta fram ett konstnärligt foliehologram till en bilaga https://hologram.se/non-violence Van efter många möten med hologram-räven (hans egna ord) att Carl Fredrik alltid hade spännande ideér.

Massproduktion av foliehologram som eye-catch och utsmyckning växte. Säkerhets-hologram blev var mans egendom. Seminarier i samarbete med Marknadsförbundet. Serieproducerade hologramtavlor som reklam, diplom, konst med mera togs fram. Hologrampaket togs fram för utbildning som  lanserades via skolförlag.

Drottning Margrethe i 500.000 exemplar på Se og Hör.Professor Dennis Gabor till vänster med sin vän, surrealisten konstnären Salvador Dali. Dali anammade tidigt holografitekniken

1990 Skattkammaren firade 20-årsjubileum av Riksregalie-utställningen i Stockholms slott. HoloMedia fick ta fram tjugo unika hologramtavlor av Erik XIV:s kröningskrona samt testhologram av korsgloben och smörjehornet.

Erik XIVs kröningskrona HoloMedia fick uppdraget att ta fram 20 hologramtavlor åt Skattkammaren Slottets 20 års jubileum.

Modell av Erik XIVs kröningskrona  Skattkammaren/The Royal Treasure of Stockholm hologramagent HoloMedia AB

Samtidigt tog vi fram ett foliehologram som dekal/klistermärke till Slottsboden av en liten modell av Erik XIV:s kröningskrona. Slottsboden har beställt dekalen vid flera tillfällen av den så kallade mastern typ en kliché

1990 – 1995 HoloMedia fick ta fram foliehologram i miljontals för tidningsomslag, trycksaker, plastkort som medlemskort och kontokort. Säkerhetshologram på Ericssons batterier till mobiltelefoner och till videoföretag i Sverige försågs med hologram under många år. Vi fick även ta fram hologram som äkthetsbevis på konsumentprodukter i stora upplagor.

1990 startade en hologramutställning med ca 100 tavlor i Kaknästornets entré samt hisshall

1996 – 2016 Lokalen på Drottninggatan 100 blev för liten för turist-/grossist-/agentur-verksamheten. Och agentavtal för linstryck, en rasterteknik som funnits mycket länge och ger en viss 3D-effekt. Samarbete inleddes med museer samt turistplatser och externa hologram-utställningar arrangerades. Bland annat på Ekerö Kulturhus. Ett agentavtal för säkerhetshologram överläts till Baltikum.

Vårt produktord kopierades rakt av! Vår mejladress likaså – dom la till S    och nonchalerade copyright intrång!                                                        

2017 – 2018 Påbörjades ett projekt – beskrivande historisk hologram-utställning med utbildning och framtidsvisioner. Även vissa digitala projiceringstekniker för att illustrera 2D illusioner. Projektet att skapa en Mötesplats för utbildning och lärande för att entusiasmera till studier inom naturvetenskap – gick i stå på grund av radon.

En av forskarna på KTH: Hologram-museum väckte i tonåren mitt intresse för optik och laser. Det kom att bestämma mitt framtida yrkesval som forskare inom fotonik på KTH.

Holografi – en symbios mellan konst & vetenskap

2019 – 2020 Kaknästornet är ett säkerhetsobjekt och tvingades stänga för allmänheten på grund av hot. Hologram har funnits där sedan 1990.

En 3D-utställning på 350 m2 anordnades i Skärholmens Centrum. Flera holografi-föredrag hölls i Stockholm, bland annat på Konsthögskolan. Även på Moderna Museet i samband med en utställning om Carl Fredrik Reuterswärd. Vi initierade till att det historiska hologrammet Kilroy ställdes ut. Flera stora linstryck-produktioner togs fram till konstnärer och museer (Göteborg och på Gotland).

2021 På KTH och Vetenskapens hus packades Lasergrottans pedagogiska och för skolor intressanta hologram-utställning ner på obestämd tid – på grund av radon!

     Hologram Museum/Gallery, HoloMedia awarded:

      Best Tourist Exhibitions 3D Media Specialists 2021

 Efter flera års avbrott i överlämnandet av holografi-stafettpinnen något att glädjas åt!

Scandinavian Business Awards HoloMedia AB

2022 I am delighted to inform you that the results of the 2nd annual Scandinavian Business Awards have been determined and on behalf of EU Business News, it is my pleasure to confirm that  HoloMedia AB has been awarded:

HoloMedia AB Best Visual 3D Experience Provider 

We sincerely hope you are pleased with the news!

Dela
TwitterFacebook