Tidsresa HoloMedia & Hologram Museum/Gallery 1978 – 2019

HOLOGRAM förväxlas med projiceringstekniker 

Men HOLOGRAFI är ju faktiskt en Nobelprisbelönad Laserteknik och har inget med videoprojicering att göra. Dessutom bygger “fototekniken utan kamera” på tre olika Nobelpriser, besök https://nobelprizemuseum.se/

Vi har arbetat i 40 år med HOLOGRAM från tekniken HOLOGRAFI. Det har gått så långt att både vårt företagsnamn samt varumärkets logotype har kopierats. Nu “fuskar” företag om hologram under vårt namn i England, Norge, Tyskland, Marocko, Ungern med flera länder samt några i Sydamerika.

1976 Såg hologram för första gången på Kulturhuset Stockholm, där Holografi – Det 3Dimensionella Mediet visades. Klicka på länken Holografi-Det-3-Dimensionella-Mediet-docx.

Utställning Nordisk Reklammarknad Foto Mona Forsberg

1978 Marknadsföringen av den nya bildtekniken fick ett rejält genomslag 1978 på Sveriges första reklammässa NRM, Nordisk Reklammarknad, arrangerad av Picko Troberg i samarbete med Svenska Dagbladet och Marknadsförbundet. Dom svenska holografi-forskarna på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, hade grundat Holovision AB, sedermera Lasergruppen Holovision AB.

Som konsult åt Lasergruppen Holovision AB, delägt av Dagens Nyheter blev NRM startskottet för många intressanta projekt. Hologram med den Nobelprisbelönade Lasertekniken Holografi, väckte stor uppmärksamhet.

Arbetet inom flygbranschen var en tillgång. Tillfällen gavs att knyta kontakter runt om i världen med konstnärer, holografer och företag för olika typer av hologram samt agentavtal med hologramproducenter. Vi bjöds in till olika utställningar i världen för att visa den svenska holografitekniken som länge var världsledande.

nordiskreklammarknad01

1979 – 1980 Efter produktioner åt i huvudsak industriföretag, visade reklambranschen intresse. Hologram ansågs som reklambild med mervärde. Hologram som Tomorrow, Medlemsbevis Olympiska Kommittén, Glace Bolaget, Carl Fredrik Reuterswärds konsthologram är exempel på svenska milstolpar inom holografitekniken. Teresa Bjelkhagen och Mona Forsberg på Nordisk Reklammarknad, Sollentuna.

1980 – 1982 I AV-Husets ca 500 m2 stora visningslokal för audiovisuella hjälpmedel på Hagagatan 3, erbjöd Sven Lidbeck oss att exponera att stort antal hologram. AVC var medarrangör till hologramutställningen på Kulturhuset Stockholm.

AV-Huset och AVC hade regelbundna företagsevent där hologramutställningen ingick. Allmänhetens intresse för att besöka utställningen som var tillänglig endast för företag, ökade.

AC

1981 I Sverige efterfrågades hologram till konstföreningar, kulturhus mm. I Paris invigde ambassadör Sverker Åström L´Holographie Suédoise, här med AnneMarie Christakis. Svenska konstnärer fick möjlighet att producera hologram via till exempel Konstnärsnämnden.

Hologram användes på skärmutställningar och ersatte tunga föremål på mässor. Unika avbildningar gjordes av många museiföremål. Hologramutställningarna blev som Titt Godis för miljontals besökare, oftast med entréavgift.

vernissage1

1982 Invigning av Nordens 1:a permanenta hologramutställning, Hologram Museum/Gallery, Drottninggatan 100, Stockholm. Studiecirklar, hel-/halvdagsseminarier startade i samarbete med Medborgarskolan och Marknadsföreningen.

Invigning Hologram Museum Gallery 001

Konstnär/uppfinnare Hans Weil-Alvaron lämnade in en patentansökan om en tredimensionell teknik innan professor Dennis Gabors teori 1948 ledde till att Gabor erhöll Nobelpriset i fysik 1971 för holografi. Mona Forsberg och professor Hans Bjelkhagen samtalar med Hans Weil vid invigningen.

Grundare Mona Forsberg vid entrén i Hologram Museum/Gallery Drottninggatan 100 Stockholm. Hologrammen var indelade efter typ av hologram, konst, reklam, museum och kabinett med porträtt.

1982 Turistnäringen/turistbroschyrerna ledde till fantastiska besökssiffror, ca 40.000 betalande/år enbart på Drottninggatan som även arrangerande många externa utställningar. Utställningen blev även en plattform för företags-/reklamkunder. Det ledde till agentavtal med de ledande hologramföretagen inom utveckling av massproducerade hologram, såväl som enstaka, konstnärliga hologram.

Vår produktlogo med ovan typsnitt HOLOGRAM, från 1982 följde med på alla trycksaker, skyltar, mässor, utställningar mm. Och framför allt i miljontals turistbroschyrer som motsvarar en hög marknadsföringskostnad för produkten HOLOGRAM, okänd för dom flesta oavsett bransch.

Vår produktlogos typsnitt gått ut många miljoner turistbroschyrer. För större text – klicka på bilden

Produktlogon HOLOGRAM har varit viktig i marknadsföringen och ett samlingsord för de olika områden där hologram har utvecklats inom konst, reklam och säkerhet.

Vårt typsnitt för produkten hologram – alla typer av hologram sedan 1982 i tunn och fet stil.

1983 Mona Forsberg med prins Bertil som invigde Hologram Gallery’s Kabinett med världens första vitljus reflektions hologramporträtt. Bl.a. närvarade hologramporträtt nr 15 och nr 22, SvenTumba Johansson, här på invigningen.

Se här Världens första Hologram Porträtt Konstföreningar/intresseföreningar och skolor bokade många studiebesök på Drottninggatan 100. Presentreklam från enstaka exklusiva smycken till massproducerade produkter för trycksaker, give-aways mm blev ett intressant komplement i reklambranschen. Alltid med produktordets logotype enligt ovan.

Grossist-för-HOLOGRAM-och-LINSTRYCK-1024x673

Kerstin Lind och Mona Forsberg med gods till alla återförsäljare av hologram – tavlor och presentartiklar.

HoloMedia gamla logo

HoloMedia AB, först i världen med namnet 1984. Företagets logotype ändrades när utvecklingen inom den grafiska industrin med präglade/tryckta massproducerade hologram tog fart. Hittills var hologram en tavla, reklambild med outstanding tredimensionell effekt. Nu utvecklades även säkerhetshologram som sigill och identifikation på värdehandlingar/produkter/trycksaker. Vår produktlogo, HOLOGRAM, typsnitt enligt ovan levde dock kvar.

     HoloMedia nya logo      HoloMedia-nya-logo-2-271x333

HOLOGRAM Väcker uppmärksamhet – Kommunicerar – Profilerar – Attraherar 

1984 -1985 Massproducerade foliehologram för värmeprägling på plastkort, idhandlingar med mera är nu hett stoff. När ett av världens största värdetryckerier, Thomas De La Rue, England, köpte Amblehurst Ltd och Cablebook Ltd, följde våra agentavtal med till De La Rue Holographics.

Vi anordnade stora hologramutställningar i Norden samtidigt med separatutställningar på Drottninggatan från Ryssland, Tyskland, Kanada med flera länder. Fackmässor i Norden inom grafiska branschen bjöd in oss till olika temadagar. Våra presentartiklar, vykort mm gick ut rikstäckande till varuhus, museer, nöjesparker.

Vi anade inte 1984 att vårt företagsnamn HoloMedia AB skulle bli så eftertraktat att det skulle dyka upp ett 10-tal holomedia i världen! Endast ETT av dessa företag sysslar med HOLOGRAM https://hologram.se/holo-media-ett-kopierat-namn/

Grossist-för-HOLOGRAM-och-LINSTRYCK1

19861989 Utställningar i Norden med många 100.000 besökare! Massproducerade hologram med upplagor på 300.000 till 1.000.000 foliehologram. En milstolpe är uppdraget från Svenska Dagbladet 1986 att ta fram ett konstnärligt foliehologram till bilagan.  Läs mer om Carl Fredriks ord till Non Violence hologrammet  https://hologram.se/non-violence Några år senare spreds Carl Fredrik Reuterswärds budskap runt om i världen genom Non Violence skulpturer.

Massproduktion av foliehologram som eye-catch, utsmyckning, för säkerheten och 1:a serie/användningsområde i världen. Seminarier i samarbete med Marknadsförbundet visade på var tekniken befann sig – mellan museet och reklambyrån, enligt pressen. Serieproducerade hologramtavlor som reklam, diplom, konst med mera till många företag. Hologrampaket för utbildning lanserades via skolförlag.

1990 – 1995 HoloMedia fick ta fram foliehologram i miljontals för tidningsomslag, trycksaker, plastkort som medlemskort och kontokort. Säkerhetshologram för batterier till Ericssons mobiltelefoner samt alla videoföretag i Sverige försåg produkten med hologram under ca 15 år.

Professor Dennis Gabor som uppfann holografitekniken, här till vänster tillsammans med den surrealistiska konstnären Salvador Dali, en av hans vänner med stor förståelse för annorlunda visioner. För större text, klicka på bilden.

Kungakronan (2)

1990 firade Skattkammaren 20-årsjubileum av Riksregalieutställningen i Stockholms slott. HoloMedia AB fick ta fram tjugo unika hologramtavlor av Erik XIV:s kröningskrona samt av korsgloben och smörjehornet. Vi fick även ta fram ett foliehologram som dekal/klistermärke till Slottsboden av en liten modell av Erik XIV:s kröningskrona.  Slottsboden har återbeställt dekalen vid flera tillfällen av den så kallade “mastern”, typ en kliché, fast mer komplicerad.

Kungakrona Foliehologram av modell av Erik XIVs kröningskrona Kungliga Slottet

1996 – 2016 Lokalen på Drottninggatan 100 blev till slut för liten för turist-/grossist-/agenturverksamheten. Vi kompletterade hologram med 3D-tryck/linstryck, en rasterteknik som funnits länge. Samarbete inleddes med museer samt turistplatser och externa hologramutställningar arrangerades. Vi överlät ett agentavtal till Baltikum för säkerhetshologram.

2017 Påbörjades ett projekt att etablera Hologram Museum Swede. En beskrivande hologramutställning med utbildning, framtidsvisioner och forskarnas senaste utveckling. Vissa digitala tekniker kommer att illustrera 2D illusioner (benämns 3D men det är hjärnan som luras). Det är viktigt att know-how och hologram kan samlas i en utställning – innan det är för sent,,,

2019 Anordnades en utställning, 350 m2 i Skärholmens centrum Se video av Patric Lindén Internetfoto https://www.youtube.com/watch?v=96t-vrkkEDg

3D-vågen surfar på produktordet HOLOGRAM! 

* En journalist har registrerat vårt produktord som domän med tillägg av EN bokstav.

*Domänen används av sonens musikband med vår produktlogo kopierad + EN bokstav.

*Ca 70% “hologram” på nätet är inte hologram! Det är som att påstå: en cykel är en bil!
Citat professor, holografiexpert Hans Bjelkhagen