Tidsresa Hologram Museum/Gallery, HoloMedia 1978 – 2021

HOLOGRAFI är en Nobelprisbelönad Laserteknik (har inget med videoprojicering att göra. ”Fototekniken utan kamera” bygger på tre olika Nobelpriser https://nobelprizemuseum.se/ Vi har 40 års erfarenhet av tekniken HOLOGRAFI – HELT MEDIA som skapar 3Dimensionella bilder med full parallax – HOLOGRAM

1976 Upplevde Mona Forsberg hologram för första gången på Kulturhuset Stockholm. Där pågick Holografi – Det 3Dimensionella Mediet  Klicka på länken Holografi-Det-3-Dimensionella-Mediet-docx.

Utställning Nordisk Reklammarknad Foto Mona Forsberg

1978 Marknadsföringen av den nya bildtekniken fick ett rejält genomslag 1978 på Sveriges första reklammässa. NRM, Nordisk Reklammarknad arrangerades av Picko Troberg i samarbete med Svenska Dagbladet och Marknadsförbundet. Dom svenska holografi-forskarna på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, hade grundat Holovision AB, sedermera Lasergruppen Holovision AB.

Som konsult åt Lasergruppen Holovision AB, delägt av Dagens Nyheter blev NRM startskottet för många intressanta projekt. Hologram med den Nobelprisbelönade Lasertekniken Holografi, väckte stor uppmärksamhet.

Arbetet inom flygbranschen var en tillgång. Tillfällen gavs att knyta kontakter runt om i världen. Till exempel konstnärer, holografer och företag med olika typer av hologram. Och agentavtal knöts med producenter som komplement till dom svenska forskarna. Vi bjöds in till olika utställningar i världen för att visa den svenska holografitekniken som länge var världsledande.

nordiskreklammarknad01

1979 – 1980 Efter produktioner åt i huvudsak industriföretag, visade reklambranschen intresse. Hologram ansågs som reklambild med mervärde. Hologram som Tomorrow, Medlemsbevis Olympiska Kommittén, Glace Bolaget, Carl Fredrik Reuterswärds konsthologram är exempel på svenska milstolpar inom holografitekniken. Teresa Bjelkhagen och Mona Forsberg på Nordisk Reklammarknad, Sollentuna.

1980 – 1982 I AV-Husets ca 500 m2 stora visningslokal för audiovisuella hjälpmedel på Hagagatan 3, erbjöd Sven Lidbeck oss att exponera att stort antal hologram. AVC var medarrangör till Europas första hologramutställning1976 på Kulturhuset Stockholm.

AV-Huset och AVC hade regelbundna företagsevent för näringslivets stora företag, vilket ledde till intressanta produktioner. Allmänhetens intresse för att besöka utställningen som var tillänglig endast för företag, ökade.

AC

1981 I Sverige efterfrågades hologram till konstföreningar, kulturhus mm. I Paris invigde ambassadör Sverker Åström L´Holographie Suédoise, här med AnneMarie Christakis. Svenska konstnärer fick möjlighet att producera hologram via rekommendationsbrev till Konstnärsnämnden.

Hologram användes på skärmutställningar och ersatte tunga föremål på mässor. Unika avbildningar gjordes av många museiföremål. Hologramutställningarna blev som Titt Godis för miljontals besökare, oftast med entréavgift.

vernissage1

1982 Invigning av Nordens 1:a permanenta hologramutställning, Hologram Museum/Gallery, Drottninggatan 100, Stockholm.Invigning Hologram Museum Gallery 001

Konstnär/uppfinnare Hans Weil-Alvaron lämnade in en patentansökan om en tredimensionell teknik innan professor Dennis Gabors teori 1948 ledde till att Gabor erhöll Nobelpriset i fysik 1971 för holografi. Mona Forsberg och professor Hans Bjelkhagen samtalar med Hans Weil vid invigningen.

Mona Forsberg med Björn Wahlgren i kursrummet med Nobelpristagare Dennis Gabor i bakgrunden. Studiecirklar, hel-/halvdagsseminarier startade i samarbete med Medborgarskolan och Marknadsföreningen. Samarbetet med Lasergruppen Holovision AB fortsatte. Så även flygningarna som gav fler holografikontakter samt avtal. Grundare Mona Forsberg vid entrén i Hologram Museum/Gallery Drottninggatan 100 Stockholm. Hologrammen var indelade efter typ av hologram, konst, reklam, museum och kabinett med porträtt.

1982 Turistnäringen/turistbroschyrerna ledde till fantastiska besökssiffror, ca 40.000 betalande/år enbart på Drottninggatan som även arrangerande många externa utställningar. Utställningen blev även en plattform för företags-/reklamkunder. Det ledde till agentavtal med de ledande hologramföretagen inom utveckling av massproducerade hologram, såväl som enstaka, konstnärliga hologram.

Vår produktlogo med ovan typsnitt från 1982 följde med på alla trycksaker, skyltar, mässor, utställningar mm. Framför allt i miljontals turistbroschyrer samt i vår övriga  marknadsföring.

Vår produktlogos typsnitt i miljontals turistbroschyrer blev ett samlingsord i marknadsföringen av konst, reklam och säkerhet

1983 Mona Forsberg med prins Bertil som invigde Hologram Gallery’s Kabinett med världens första vitljus reflektions hologramporträtt. Prinsen själv porträtterades den 18 augusti 1982 som Nr 21. Prins Bertil besökte oss på Drottninggatan den 14 januari 1983 för att godkänna att vi hängde hologramporträttet i utställningen.  SvenTumba Johansson, här på invigningen blev avbildad vid två tillfällen till 50-årsdagen som Nr 15 den 19 augusti 1981 och som Nr 22 den 22 november 1982.

Se här Världens första Hologram Porträtt (första vitljus reflektionshologrammen). Konstföreningar/ intresseföreningar och skolor bokade många studiebesök på Drottninggatan 100. Presentreklam från enstaka exklusiva smycken till massproducerade produkter för trycksaker, give-aways mm blev ett intressant komplement i reklambranschen. Alltid med produktordets logotype enligt ovan.

1984 skapade vi HoloMedia som beskriver helt media

Vem kunde ana att vårt företagsnamn skulle vara så intressant att ett 20-tal falska ”HoloMedia” poppat upp! Ingen av företagen sysslar med helt media. Flera har till och med plagierat gemener/versaler i vårt namn HoloMedia! Dålig affärsetik

Brittiska territoriet Indiska Oceanen/Colombia/England/Frankrike 2st/Holland/Israel/Italien/ Marocko/Norge Ryssland/Serbien/Sydafrika/Tyskland/Ungern/USA San Fransisco/USA New York/Venezuela/Vietnam/more,,,

Hologramagent HoloMedia AB GrossistÅterförsäljare Kerstin Lind Mona Forsberg

HoloMedia gamla logo

HoloMedia AB, först i världen med namnet 1984. Företagets logotype ändrades när utvecklingen inom den grafiska industrin med präglade/tryckta massproducerade hologram tog fart. Hittills var hologram en tavla, reklambild med outstanding tredimensionell effekt. Nu utvecklades även säkerhetshologram som sigill och identifikation på värdehandlingar/produkter/trycksaker. Vår produktlogo, HOLOGRAM, typsnitt enligt ovan levde dock kvar.

     HoloMedia nya logo      HoloMedia-nya-logo-2-271x333

HOLOGRAM Väcker uppmärksamhet – Kommunicerar – Profilerar – Attraherar 

1984 -1985 Massproducerade foliehologram för värmeprägling på plastkort, idhandlingar med mera är nu hett stoff. När ett av världens största värdetryckerier, Thomas De La Rue, England, köpte Amblehurst Ltd och Cablebook Ltd, följde våra agentavtal med till De La Rue Holographics.

Vi anordnade stora hologramutställningar i Norden samtidigt med separatutställningar på Drottninggatan från Ryssland, Tyskland, Kanada med flera länder. Fackmässor i Norden inom grafiska branschen bjöd in oss till olika temadagar. Våra presentartiklar, vykort mm gick ut rikstäckande till varuhus, museer och nöjesparker.

Hologram-agent HoloMedia Paket till Museer + Butiker Kerstin Lind o Prao inspekterar

19861989 Utställningar i Norden med många 100.000 besökare! Massproducerade hologram med upplagor på 300.000 till 1.000.000 foliehologram. En milstolpe är uppdraget från Svenska Dagbladet 1986 att ta fram ett konstnärligt foliehologram till bilagan. Läs Carl Fredrik Reuterswärds ord här https://hologram.se/non-violence Några år senare spreds Carl Fredriks budskap runt om i världen genom Non Violence skulpturer.

Massproduktion av foliehologram som eye-catch, utsmyckning, för säkerhetens skull blev nu var mans egendom. Seminarier i samarbete med Marknadsförbundet visade på var tekniken befann sig – mellan museet och reklambyrån, enligt pressen. Serieproducerade hologramtavlor som reklam, diplom, konst med mera till många företag. Hologrampaket för utbildning lanserades via skolförlag.

1990 – 1995 HoloMedia fick ta fram foliehologram i miljontals för tidningsomslag, trycksaker, plastkort som medlemskort och kontokort. Här Drottning Margrethe i 500.000 exemplar på Se og Hör. Säkerhetshologram på Ericssons batterier till mobiltelefoner, alla videoföretag i Sverige försågs med hologram under ca 15 år. Vi fick ta även ta fram hologram som äkthetsbevis för konsumentprodukter mm.

Professor Dennis Gabor som uppfann holografitekniken, här till vänster med sin vän, surrealisten konstnären Salvador Dali, som anammade holografitekniken tidigt. För större text, klicka på bilden.

Hologramutställning i Kaknästornet 1990 – 2018/19 Yttre hot tvingade Terracom att stänga för miljontals besökare (är ett säkerhetsobjekt)

Kungakronan (2)

1990 firade Skattkammaren 20-årsjubileum av Riksregalieutställningen i Stockholms slott. HoloMedia AB fick ta fram tjugo unika hologramtavlor av Erik XIV:s kröningskrona samt av korsgloben och smörjehornet. Vi fick även ta fram ett foliehologram som dekal/klistermärke till Slottsboden av en liten modell av Erik XIV:s kröningskrona.  Slottsboden har återbeställt dekalen vid flera tillfällen av den så kallade ”mastern”, typ en kliché, fast mer komplicerad.

Kungakrona Foliehologram av modell av Erik XIVs kröningskrona Kungliga Slottet

1996 – 2016 Lokalen på Drottninggatan 100 blev till slut för liten för turist-/ grossist-/ agenturverksamheten. Vi kompletterade hologram med ”3D-tryck”, en rasterteknik som funnits länge. Samarbete inleddes med museer samt turistplatser och externa hologramutställningar arrangerades. Bland annat Ekerö Kulturhus. Vi överlät ett agentavtal till Baltikum för säkerhetshologram.

Anmärkningsvärt är att en svensk journalist registrerade vår mejladress = vårt produktord med tillägg av ett S till sonens musikband som kopierade vårt typsnitt med tillägg av ett S!

2017 – 2018 Påbörjades ett projekt att etablera Hologram Museum Swede. En beskrivande hologram-utställning med utbildning, framtidsvisioner och forskarnas senaste utveckling. Vissa digitala tekniker kommer att illustrera 2D illusioner (benämns 3D men det är hjärnan som luras). Holografi-/laserteknik – är en symbios mellan konst & vetenskap. En utställning entusiasmerar till att studera naturvetenskap och ge Sverige fler forskare – sagt av en laserforskare som i sin ungdom ofta besökte Hologramutställningen på Drottninggatan!

2019 – 2020 Kaknästornet – ett säkerhetsobjekt tvingades stänga för allmänheten på grund av hot. Våra hologram har funnits där sedan 1990. Flera intressanta framtidsprojekt har gått i stå på grund av radon i en av Stockholms Stads historiska byggnader.

Innan pandemin anordnade vi en stor 3D-utställning på 350 m2 i Skärholmens Centrum. Och flera föredrag i Stockholm, bland annat på Konsthögskolan. Vi initierade till att ett historiskt hologram av Carl Fredrik Reuterswärd i samband med en utställning på Moderna Museet, Stockholm med efterföljande föredrag. Förmedlade produktion av stora linstryck ”3D tryck” till konstnärer, museer i Göteborg och på Gotland.

2021 Lasergrottans (Kungliga Tekniska Högskolan, Vetenskapens Hus) pedagogiska och för skolor intressanta utställning ligger nu nerpackad på obestämd tid på grund av radon!

     Hologram Museum/Gallery, HoloMedia has been awarded:

      Best Tourist Exhibitions 3D Media Specialists 2021

Efter flera års avbrott i överlämnandet av stafettpinnen något att glädjas åt i stunden.