1978 Som konsult åt Lasergruppen Holovision AB, delägt av Dagens Nyheter, och Holovision AB, blev Nordisk Reklammarknad startskottet på många intressanta projekt där Hologram från den Nobelprisbelönade Lasertekniken Holografi, väckte stor uppmärksamhet. Vi bjöds in till olika utställningar i världen för att visa den svenska holografitekniken.  I AV-Husets, audiovisuella visningslokal för företag, Hagagatan 3, erbjöds vi att driva en hologramutställning.

nordiskreklammarknad01

1979 – 1980 Efter produktioner åt i huvudsak industriföretag, visade reklambranschen intresse. Hologram ansågs som reklambild med mervärde. Tomorrow, Medlemsbevis Olympiska Kommittén, Glace Bolaget, Carl Fredrik Reuterswärds konsthologram mfl. är exempel på svenska milstolpar inom holografitekniken.

1981 I Sverige efterfrågades hologram till konstföreningar, kulturhus mm. I Paris invigde ambassadör Sverker Åström L´Holographie Suédoise. Svenska konstnärer fick möjlighet att producera hologram via till exempel Konstnärsnämnden. Hologram utnyttjades på skärmutställningar och ersatte tunga föremål på mässor. Unika avbildningar gjordes av många museiföremål. Hologramutställningarna blev som Titt Godis för miljontals besökare, oftast med entréavgift till utställningarna.

Invigning Hologram Museum Gallery 001

Invigning av Nordens 1:a permanenta hologramutställning, professor Hans Bjelkhagen och konstnär Hans Weil-Alvaron som lär ha haft en patentansökan om en tredimensionell teknik innan professor Dennis Gabors teori 1948, vilket ledde till att Gabor erhöll nobelpriset i fysik 1971 för holografi.

vernissage1

1982 Studiecirklar, hel-/halvdagsseminarier startade i samarbete med Medborgarskolan och Marknadsföreningen. Turistnäringen/turistbroschyrerna ledde till fantastiska besökssiffror, ca 40.000 betalande/år. Utställningen blev även en plattform för företags-/reklamkunder, vilket gav oss agentavtal med de ledande hologramföretagen inom utveckling av massproducerade såväl som enstaka, konstnärliga hologram.

Vår produktlogo från 1982 följde med på alla trycksaker, skyltar, mässor, utställningar mm och framför allt i miljontals turistbroschyrer som motsvarar en hög marknadsföringskostnad för produkten HOLOGRAM, okänd för dom flesta oavsett bransch.

Vår produktlogos typsnitt gått ut många miljoner turistbroschyrer. För större text – klicka på bilden

Produkt-logon har varit viktig i marknadsföringen och ett samlingsord för de olika områdena där hologram har utvecklats inom konst, reklam och säkerhet. Produktordet HOLOGRAM har kopierats av ett punkband som slängde på bokstaven S på vårt inarbetade domän-namn. HOLOGRAM är kännetecknet för vår verksamhet sedan 1978. Vi har 5 domän namn samt 2 varumärken med produktordet HOLOGRAM, vilket är beskrivande för vår verksamhet.

En journalist har registrerat domänen + S för sin sons räkning, som därmed renommésnyltar på en värdeladdad produkt vi marknadsfört i 40 år!

Vårt produktords typsnitt sedan 1982 -tunn/fet stil

Vår produkts logotype tunn stil

Kopiering av vår produktlogo anser dom är OK! Fel

 

1983 Prins Bertil invigde Hologram Gallery’s Kabinett med världens första viljus reflexions hologramporträtt. Bl.a. närvarade hologramporträtt nr 15 och nr 22, SvenTumba Johansson. Se här Världens första Hologram Porträtt Konstföreningar/intresseföreningar och skolor bokade många studiebesök på Drottninggatan 100. Presentreklam, trycksaker allt från enstaka exklusiva smycken till massproducerade produkter för trycksaker, give-aways mm blev ett intressant komplement till reklambranschen. Alltid med produktordets logotype enligt ovan.

Grossist-för-HOLOGRAM-och-LINSTRYCK-1024x673

HoloMedia gamla logo

HoloMedia AB, först i världen med namnet 1984, ändrade logotype när utvecklingen inom den grafiska industrin med präglade/tryckta massproducerade hologram tog fart. Hittills var hologram en tavla, reklambild med outstanding tredimensionell effekt och nu säkerhetshologram som sigill och identifikation på värdehandlingar/produkter. Vår produktlogo, HOLOGRAM med typsnitt enligt ovan levde dock kvar.

     HoloMedia nya logo      HoloMedia-nya-logo-2-271x333 HoloMedia-logo-ej-kub

Hologram Väcker uppmärksamhet Kommunicerar Profilerar Attraherar 

1984 -1985 Massproducerade foliehologram för värmeprägling på plastkort, idhandlingar mm är nu hett stoff. När ett av världens största värdetryckerier, Thomas De La Rue, England, köpte Amblehurst Ltd och Cablebook Ltd, följde våra agentavtal med till De La Rue Holographics. Vi anordnade stora hologramutställningar i Norden samtidigt med separatutställningar på Drottninggatan från Ryssland, Tyskland, Kanada mfl länder. Fackmässor i Norden inom grafiska branschen bjöd in oss till olika temadagar. Våra presentartiklar, vykort mm gick ut rikstäckande till varuhus, museer, nöjesparker.

Grossist-för-HOLOGRAM-och-LINSTRYCK1

19861989 Utställningar i Norden med många 100.000 besökare! Massproducerade hologram med upplagor på 300.000 till 500.000 st. En milstolpe är uppdraget från Svenska Dagbladet att ta fram ett konstnärligt foliehologram till bilagan 1986. Konstnärens ord till Non Violence hologrammet https://hologram.se/non-violence Några år senare spreds Carl Fredrik Reuterswärds budskap runt om i världen genom Non Violence skulpturer.

Massproduktion av foliehologram som eye-catch, utsmyckning, för säkerheten och 1:a serien/användningsområdet i världen. Seminarier i samarbete med Marknadsförbundet visade på var tekniken befann sig – mellan museet och reklambyrån, enligt pressen. Serieproducerade hologramtavlor som reklam, diplom, konst mm till många företag. Hologrampaket lanserades via skolförlag.

1990 – 1995 Foliehologram i miljontals prydde tidningsomslag, trycksaker, plastkort/medlemskort, kontokort mm. Batterier för mobiltelefoner och alla video-företag i Sverige försåg produkten med säkerhetshologram (under ca 15 år). Professor Dennis Gabor, t.v. uppfann holografitekniken 1948 och fick 1971 nobelpriset i fysik för upptäckten. Här är Dennis Gabor tillsammans med den surrealistiska konstnären Salvdor Dali, en av hans vänner med stor förståelse för annorlunda visioner. För större text, klicka på bilden.

Kungakronan (2)

1990 firade Skattkammaren 20-årsjubileum av Riksregalieutställningen i Stockholms slott. HoloMedia Hologram fick  ta fram tjugo unika hologramtavlor av Erik XIV:s kröningskrona samt av korsgloben och smörjehornet. Och vi fick även ta fram ett foliehologram som dekal/klistermärke till Slottsboden av en liten modell av Erik XIV:s kröningskrona, som Slottsboden beställt vid flera tillfällen av den så kallade “mastern”, typ en kliché, fast mer komplicerad.

1996 – 2015 Lokalen på Drottninggatan 100 blev till slut för liten för turist-/grossist-/agenturverksamheten. Vi kompletterade hologram med 3D-tryck/linstryck, en rasterteknik som funnits länge.

Samarbete inleddes med museer samt turistplatser och externa hologramutställningar arrangerades. Vi överlät ett agentavtal till Baltikum för säkerhetshologram. Intressanta uppdrag åt några forskargrupper för att lansera det senaste inom holografi tekniken har påbörjats. Holografibranschen har drabbats av många falska produkter som inte är hologram, från rasterbilder till olika typer av projicerad film som Peppers Ghost, skärmar och kuber med roterande film av föremål.

3D-vågen surfar på hologram utan att vara hologram! Ca 70% “hologram” på nätet är inte hologram! Hologram görs med laserljus inte med videoprojektion eller kuber. Och har förstås inget med ett punkband att göra – annat än att snylta på 40 års marknadsföring av en produkt ingen annan teknik kan återge eller skapa, ännu!