Litteratur Tidskrifter Holografi, Hologram, Laser

Litteratur om hur hologram tillverkas och vad laserljuset är. Tidskrifter som använt foliehologram på till exempel omslaget. Kataloger från hologramutställningar och olika skrifter som dokumenterar produktion av hologram, i huvudsak foliehologram.

Art Forum Summer 1985, 126 pages 265×265 mm The cover a co-op Museum of Holography New York, N.Y.Holographic Laboratories, Polaroid Corporation 100 SEK

Art Forum Hologram A 120×125 mm from Lucas Samares model from 1975 100 SEK

Holography Handbook Making Holograms the Easy Way

HolographyHandbook Fred Unterseher, Jeannene Hansen, Bob Schlesinger 408 pages 270x230mm

Holography Handbook Desktop Display assemble yourself Statue of Liberty    Worn book 50 SEK

Holography Handbook Desktop Display Eye Assemble yourself    200 SEK

Light Blicke NEW Holographie 295×215 mm 384 pages
Hologram Stargate Dan Schweitzer

Stargate150x150 mm hologram Dan Schweitzer

Stargate hologram Dan Schweitzer 150×150 mm 200 SEK

3D Imaging & Holography Group Hologram Cube 115×115 mm, 111 pages TheRoyal Photographic Society 100 SEK