Peppers Ghost (kallas felaktigt för hologram)

2Dimensionell illusionsteknik som använder projektor 

Tekniken Magia Naturalis från 1500-talet utvecklades av vetenskapsmannen Giambattista della Porta. Han gjorde sig känd för flera andra illusions-tekniker, till exempel Camera Obscura.

På 1860-talet populariserades projiceringstekniken av professor John Henry Pepper. Peppers Ghost tekniken dök ca 120 år senare upp i Haunted House, Disneyworld med många efterföljande företag. En dataanimerad film – 2Dimensionell – projiceras med projektor och förblir 2Dimensionell.

haunted-mansion-mirror-550x396

Bild DisneyWorld Haunted House https://en.wikipedia.org/wiki/Pepper%27s_ghost Åkte själv tåget i mitten av 80-talet med ett litet spöke. Förstod på våra turister/besökare i Hologram Museum/Gallery att de flesta trodde det var hologram för att så beskrev Press/Media videoprojektionen! Lika lite som att skolans projektor skapade hologram, skapar Peppers Ghost det. Projiceringstekniken har inget med hologram/holografi att göra.

CNN wrongly call this hologram  This is Peppers Ghost!ABBA-projicering

Många har dansat och sjungit med Abba museets Peppers Ghost.
Foto Mona Forsberg

Idag kan museer tillverka egen Peppers Ghost utrustning till låga priser, enligt initiativtagare till en kurs för några svenska museer. Peppers Ghost 3
Bild Wikipedia

Likt i guldrushens-glada-dagar, ville alla med på hologram-tåget. Men det visade sig inte ha med hologram att göra. Rörigt under flera år men nu börjar tekniken kallas för vad det är, Peppers Ghost.

Peppers Ghost old Victorian projection technique

Michael Jackson, Tupac, med flera artister är videoprojicerad film. Vid några tillfällen har polisen stormat in på konserter med vissa artister (!) och beslagtagit projektorn. Det krävs en eller flera projektorer vid projicering på till  exempel en scen. Bild WikipediaPeppers Ghost Wikipedia

Bild Wikipedia

Den 500 år gamla projiceringstekniken användes av illusionister som med hjälp av en spegel kunde projicera en person på scenen. Moderniseringen av Peppers Ghost sker med en dataanimerad videofilm som projiceras mot en halvtransparant spegel. Den 2 dimensionella illusionen av artister som dansar/sjunger/rör sig på scenen, uppfattas som tredimensionellt på grund av rörelserna.

Processer i bland annat England har lett till att Peppers Ghost inte ska marknadsföras som hologram. Då har företagen tagit till ordet holographic istället. Man fortsätter utnyttja holografitekniken men det är fortfarande en videoprojicerad film INTE hologram.

Varför marknadsförs inte Peppers Ghost för vad det är? En spännande illusionsteknik så länge som projektorn är på!  

Dela
TwitterFacebook