Peppers Ghost

Peppers Ghost är en illusionsteknik, Magia Naturalis, från 1500-talet

Tekniken utvecklades av vetenskapsmannen Giambattista della Porta, som gjorde sig känd för flera andra illusions-tekniker, till exempel Camera Obscura.

Peppers Ghost, ska inte sammanblandas med holografi-tekniken, som skapar hologram med hjälp av laserljus. Den projicerade filmen försvinner när projektorn släcks. Ett hologram däremot är en fysisk produkt med många användningsområden – se referenser.

På 1860-talet populariserades projiceringstekniken av professor John Henry Pepper, och Peppers Ghost tekniken dök ca 120 år senare upp i Haunted House, Disneyworld med många efterföljande företag. 

haunted-mansion-mirror-550x396

Bild DisneyWorld Haunted House https://en.wikipedia.org/wiki/Pepper%27s_ghost Åkte själv tåget i mitten av 80-talet med ett litet spöke. Förstod på våra turister/besökare i Hologram Museum/Gallery att de flesta trodde det var hologram. För så skrev press/media. Sedan dess lever begreppet kvar och används av flera företag att beskriva computer animated projections – alltså Peppers Ghost. 

CNN-wrongly-call-this-hologram                             This is Peppers Ghost!

ABBA-projicering

Många har dansat och sjungit med Abba museets Peppers Ghost. Foto Mona Forsberg

Idag kan museer tillverka egen Peppers Ghost utrustning till låga priser, enligt initiativtagare till en kurs för några svenska museer. Peppers Ghost 3

Likt i guldrushens-glada-dagar, ville alla med på hologram-tåget. Men det visade sig inte ha med hologram att göra. Rörigt under flera år men nu börjar tekniken kallas för vad det är, Peppers Ghost.

Peppers Ghost old Victorian projection technique

Michael Jackson, Tupac, med flera artister är videoprojicerad film. Vid några tillfällen har polisen stormat in på konserter med vissa artister (!) och beslagtagit projektorn. Det krävs en eller flera projektorer vid projicering på till  exempel en scen. Bild WikipediaPeppers Ghost Wikipedia

Bild Wikipedia

Den 500 år gamla projiceringstekniken användes av illusionister som med hjälp av en spegel kunde projicera en person på scenen. Moderniseringen av Peppers Ghost sker med en dataanimerad video som projicerar en film mot en halvtransparant spegel. Den 2 dimensionella illusionen av artister som dansar/sjunger/rör sig på scenen, uppfattas som tredimensionellt på grund av rörelserna.

 

 

Processer i bland annat England har lett till att Peppers Ghost ibland benämns som holographic. Man fortsätter utnyttja holografitekniken men det är fortfarande en videoprojicerad film INTE hologram.

Varför marknadsför man inte Peppers Ghost för vad det är? En videoprojektion av en 2Dimensionell dataanimerad film?