Peppers Ghost

Peppers Ghost är en illusionsteknik, Magia Naturalis, från 1500-talet

Tekniken utvecklades av vetenskapsmannen Giambattista della Porta, som gjorde sig känd för flera andra illusions-tekniker, till exempel Camera Obscura.

Peppers Ghost, ska inte sammanblandas med holografi-tekniken, som skapar hologram med hjälp av laserljus.

På 1860-talet populariserades projiceringstekniken av professor John Henry Pepper, och Peppers Ghost tekniken dök ca 120 år senare upp i Haunted House, Disneyworld med många efterföljande företag. 

haunted-mansion-mirror-550x396

Bild DisneyWorld Haunted House https://en.wikipedia.org/wiki/Pepper%27s_ghost Åkte själv tåget i mitten av 80-talet med ett litet spöke. Förstod på våra turister/besökare i Hologram Museum/Gallery att de flesta trodde det var hologram. För så skrev press/media. Sedan dess lever begreppet kvar och används av flera företag att beskriva computer animated projections – alltså Peppers Ghost. 

CNN-wrongly-call-this-hologram                             This is Peppers Ghost!

ABBA-projicering

Många har dansat och sjungit med Abba museets Peppers Ghost. Foto HM

abba

ABBA museets nya projicering är en dataanimerad projicerad film. Foto Resumé

abba3_liten

Här tar man fram den projicerade effekten – alltså inte hologram Foto Resumé

Idag kan museer tillverka egen Peppers Ghost utrustning till låga priser, enligt initiativtagare till en kurs för några svenska museer. Peppers Ghost 3

Likt i guldrushens-glada-dagar, ville alla med på hologram-tåget. Men det visade sig inte ha med hologram att göra. Rörigt under flera år men nu börjar tekniken kallas för vad det är, Peppers Ghost.

Peppers Ghost old Victorian projection technique

Michael Jackson, Tupac, med flera artister är videoprojicerad film. Vid några tillfällen har polisen stormat in på konserter med vissa artister (!) och beslagtagit projektorn. Det krävs en eller flera projektorer vid projicering på till  exempel en scen. Bild WikipediaPeppers Ghost Wikipedia

Bild Wikipedia

Den 500 år gamla projiceringstekniken användes av illusionister som med hjälp av en spegel kunde projicera en person på scenen. Moderniseringen av Peppers Ghost sker med en dataanimerad video som projicerar en film mot en halvtransparant spegel. Den 2 dimensionella illusionen av artister som dansar/sjunger/rör sig på scenen, uppfattas som tredimensionellt på grund av rörelserna.

Den 2D projicerade filmen är platt, men hjärnan spelar ett spratt och ändrar betraktarens perception.

Pepers-Ghost-videoprojektion-400x333

250px-Peppers_ghost_low_angle

Processer i bland annat England har lett till att Peppers Ghost ibland benämns som holographic. Man fortsätter utnyttja holografitekniken men det är fortfarande en videoprojicerad film INTE hologram.

Larry King projection

Sorry, Larry King, you are not a hologram! This Peppers Ghost illusion isn´t bad though it´s not a laser picture

Kända artister inom nöjesbranschen har gått in i Peppers Ghost verksamheten förmodligen utan vetskap om HOLOS. Det vill säga helheten kring den 500 år gamla illusionstekniken, som inte är hologram. Vårt namn Holo Media som beskriver hologram = hel bild, helt media – har kopierats av dom med dålig fantasi som sysslar med falsk marknadföring.

Dom påstår att Peppers Ghost är hologram men LASER som skapar hologram har bara funnits sedan 1964.  Uppfinningen LASER tilldelades nobelpriset i fysik 1964.

Varför marknadsför man inte Peppers Ghost för vad det är? En videoprojektion av en dataanimerad film?