+46707261130

info@hologram.se

26 nov

Alfred Nobels Värld & Pris

Nobel – Den gåtfulle Alfred – Hans värld & Hans pris

Nobel Den gåtfulle Alfred Nobel Hans värld och hans pris. 650 sidor mycket givande läsning av Ingrid Carlberg

Nobelpriset som delats ut sedan 1901 – världens största pris?

Avslutade nyligen boken på 650 sidor, tagen av den godhjärtade och fascinerande Alfred Nobel som nu poppar upp vid läsning av en 1980-tals skildring. Sorry Jan – Den andra dödssynden, J. Guillou är visst intressant men gåtfulle Alfred har inte släppt greppet, än. Årets julklappsbok? Vet i alla fall 3 som kommer att läsa om Alfreds märkliga liv!

Alfred med sina författardrömmar och hundratals patent drabbades av svek såväl i affärsrelationer som i privatlivet. Hur klarade han att vara så omtänksam och godhjärtad med processer och problem som avlöste varandra i olika länder? Och alla tragiska händelser och resor med dåtidens transportmedel, vilket tycks ha slitit på hans hälsa. Ryssland, England, USA, Tyskland, Frankrike, Italien och Sverige rörde han sig emellan som en globetrotter och hade förstås stor användning av sina fem språkkunskaper!

Per Skande placerar Alfred Nobel bysten från Bofors bakom det fotografiska materialet, en hologramplåt med 6.000 linjer per mm

Alfred Nobelbysten från Bofors avbildas med en kryptonlaser

1981 Holografering i laboratoriet Lasergruppen Holovision AB Gärdet Stockholm

Hologramtavlan av den stora Nobel-bysten togs fram i 20 exemplar där varje hologram är ett original. Det var en milstolpe i holografi-världen. Nobelstiftelsens hologram dök upp i Humlegården, parken mittemot och den utflykten skadade tavlan som inte längre pryder deras vägg.

Klicka här https://hologram.se/hologram-tjuv-hos-nobelstiftelsen/

Unikt tillfälle att förvärva ett Nobel-hologram från 1981

Alfred Nobel Hologram 50×60 cm av Bofors byst

Hologram-tavlan har aldrig exponerats. Det betyder att den aldrig har utsatts för belysning eller påverkan från luftförorening. Den fotografiska glasplåten har förvarats förseglad i speciell ask. Hologrammet har ett högt samlarvärde som ett exemplar från den första serien i världen av 20 reflektionshologram på glas i 50×60 cm. Priset är 20.000:- exklusive moms. (Vid nyproduktion skulle kostnaden vara ca 45.000:- exklusive moms).

Nobel tavlan borde hänga på ett Nobelföretag
eller ett Museum och fascinera besökare

Alfred Nobel Reflektionshologram på glasplåt 50×60 cm av Bofors byst holograferades av Per Skande Lasergruppen Holovision AB, sett från  tre olika vinklar. Du ser även ett djup som om bysten vore bakom ett fönster – Hologram är som ett fönster med minne.                                                                                                                                                                                                     

Så här beskrevs Holografi Det 3Dimensionella Mediet 1982 Holografi En ny dimension i visuell kommunikation

12 dec

Nobeldagen Higgspartikeln

Nobeldagen Higgspartikeln

Nobeldagen och Nobelfestligheterna är över men arvet efter Alfred Nobel lever kvar! Och nobelpriset för Higgspartikeln.

Nobel Prize in Physics

Higgspartikelns egenskap hjälper forskarna att försöka förstå hur universum är uppbyggt och ta reda på vad mörk materia egentligen är. Higgspartikeln_fram

Higgs – den avgörande partikeln och hur vi hittade den. Var gömmer sig svarta hål? Förstår man lite genom att läsa boken Higgs av Jim Baggot?

Event Reflektionshologram på glasplåt 30×40 cm, metallram 30×40 cm 2.500:-. Holograf Hans Bjelkhagen Fotografiet kan inte återge djupet – tavlan måste ses

Holografi används sedan 80-talet för att spåra/detektera charmpartiklar i en så kallad bubbelkammare med laserljus. Professor Hans Bjelkhagen från forskningen vid Cern beskriver det här Bubblechamber Cern

Event – en modell som illustrerar en kollision i partikelacceleratorn vid Cern där man upptäckt Higgsbosonen.

969_339_higgs-en_923x340

Hamamatsus detektorer har spelat en roll i forskningen om Higgspartikeln. Hamamatsus tilldelades SwedeOptronics pris och erhöll en hologramtavla från HoloMedia AB

gabor.jpg Nobelrpis för holografiAndra fysiker som fått nobelpris är holografins uppfinnare, professor Dennis Gabor, som belönades 1971 för upptäckten att med skapa 3dimensionella bilder. Foto Wikipedia

untitled

Redan 1908 fick fysiker Gabriel Lippmann nobelpris för Lippmann-tekniken, 2-dimensionella färgfotografier. Lippman-tekniken användes för att utveckla 3-dimensionella färghologram med laserljus.

För upptäckten av laserljus erhöll Nikolaj Basov, Alexandr Prokhorov och Charles Townes Nobelpris i fysik 1964. Foto konstprofessor Carl Fredrik Reuterswärd fotograf Hans Hammarsköld,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial