12 dec

Nobeldagen Higgspartikeln & Events

Nobeldagen Higgspartikeln

Nobeldagen och Nobelfestligheterna är över men arvet efter Alfred Nobel lever kvar! Och nobelpriset för Higgspartikeln som upptäcktes i Cerns partikelaccelerator.

Nobel Prize in Physics

Higgspartikelns egenskap hjälper forskarna att försöka förstå hur universum är uppbyggt och ta reda på vad mörk materia egentligen är. Higgspartikeln_fram

Higgs – den avgörande partikeln och hur vi hittade den. Var gömmer sig svarta hål? Förstår man lite genom att läsa boken Higgs av Jim Baggot?

969_339_higgs-en_923x340

Hamamatsus detektorer har spelat en roll i forskningen om Higgspartikeln. Hamamatsus tilldelades SwedeOptronics pris – en hologramtavla från HoloMedia AB

Event hologram & Påven 1982

Hologram av en modell som illustrerar hur man i en bubbelkammare hos forskningscentret Cern i Schweiz skapar charmade partiklar (partikel innehåller så kallad charmkvark). Det gör man genom att låta protoner i extremt hög hastighet kollidera med varandra. Bubbelkammaren var fylld med väte för att visualisera kollisionen i form av små spår av bubblor i partikelacceleratorn.

En som kunde skåda den märkliga händelsen var Påven Johannes Paulus II som vid sitt besök hos Cern juni 1982 även fick hologrammet av Events. Undrar om hologramtavlan hänger någonstans i Vatikanen idag eller om tavlan försvann när Johannes Paulus II dog 2005.

Event Reflektionshologram på glasplåt 30×40 cm, metallram 30×40 cm 5.000:-. Holograf Hans Bjelkhagen Fotografiet kan inte återge djupet – tavlan måste ses

Holografi används sedan 80-talet för att spåra/detektera charmpartiklar i en så kallad bubbel-kammare med laserljus. Professor Hans Bjelkhagen från forskningen vid Cern beskriver det här Bubblechamber Cern

gabor.jpg Nobelrpis för holografiAndra fysiker som fått nobelpris är holografins uppfinnare, professor Dennis Gabor, som belönades 1971 för upptäckten att med laserljus skapa 3dimensionella bilder – utan kamera. Foto Wikipedia

untitled

Redan 1908 fick fysiker Gabriel Lippmann nobelpris för Lippmann-tekniken, 2-dimensionella färgfotografier. Lippman-tekniken användes för att utveckla 3-dimensionella färghologram med laserljus.

För upptäckten av laserljus erhöll Nikolaj Basov, Alexandr Prokhorov och Charles Townes Nobelpris i fysik 1964. Foto konstprofessor Carl Fredrik Reuterswärd fotograf Hans Hammarsköld,

Dela
TwitterFacebook

related posts