12 dec

Nobeldagen Higgspartikeln

Nobeldagen Higgspartikeln

Nobeldagen och Nobelfestligheterna är över men arvet efter Alfred Nobel lever kvar! Och nobelpriset för Higgspartikeln.

Nobel Prize in Physics

Higgspartikelns egenskap hjälper forskarna att försöka förstå hur universum är uppbyggt och ta reda på vad mörk materia egentligen är. Higgspartikeln_fram

Higgs – den avgörande partikeln och hur vi hittade den. Var gömmer sig svarta hål? Förstår man lite genom att läsa boken Higgs av Jim Baggot?

Event Reflektionshologram på glasplåt 30×40 cm, metallram 30×40 cm 2.500:-. Holograf Hans Bjelkhagen Fotografiet kan inte återge djupet – tavlan måste ses

Holografi används sedan 80-talet för att spåra/detektera charmpartiklar i en så kallad bubbelkammare med laserljus. Professor Hans Bjelkhagen från forskningen vid Cern beskriver det här Bubblechamber Cern

Event – en modell som illustrerar en kollision i partikelacceleratorn vid Cern där man upptäckt Higgsbosonen.

969_339_higgs-en_923x340

Hamamatsus detektorer har spelat en roll i forskningen om Higgspartikeln. Hamamatsus tilldelades SwedeOptronics pris och erhöll en hologramtavla från HoloMedia AB

gabor.jpg Nobelrpis för holografiAndra fysiker som fått nobelpris är holografins uppfinnare, professor Dennis Gabor, som belönades 1971 för upptäckten att med skapa 3dimensionella bilder. Foto Wikipedia

untitled

Redan 1908 fick fysiker Gabriel Lippmann nobelpris för Lippmann-tekniken, 2-dimensionella färgfotografier. Lippman-tekniken användes för att utveckla 3-dimensionella färghologram med laserljus.

För upptäckten av laserljus erhöll Nikolaj Basov, Alexandr Prokhorov och Charles Townes Nobelpris i fysik 1964. Foto konstprofessor Carl Fredrik Reuterswärd fotograf Hans Hammarsköld,

relaterade inlägg