+46707261130

info@hologram.se

01 jun

Nils Dardel The Modern Age

Nils Dardel The Modern Age

skanna0007

Vernissage med mycket stor behållning det blir minst ett besök till!

skanna0008Moderna Museet skriver: “De ofta sanslösa kombinationerna mellan skratt och gråt, allvar och vansinne, som kännetecknar Dardels konst har beröringspunkter med det dadaistiska och surrealistiska konstklimat i vilket Dardel rörde sig. I sina verk framhäver han privatlivet och moderna självständiga individer i ett rollspel som handlar om hur identiteter kan skapas och omskapas. Precis som han själv skapat sin egen persona – den demokratiske dandyn,” säger curator John Peter Nilsson.

Katalog-Dardel

Katalogen Nils Dardel och den Moderna Tiden and the Modern Age

NilsDardel_Svarsjukedrama_web

Crime Passionnel  Svartsjukedrama 1921

Nils Dardel är en av Sveriges mest folkkära konstnärer. Moderna Museets utställning presenterar ca 100 verk – däribland en mängd ikoniska verk som bland annat Den döende dandyn, Visit hos excentrisk dam, Svartsjukedrama och Vattenfallet – främst målningar och teckningar men även Nils Dardels målarpalett, programtidningar från Svenska Baletten samt scenmodellen och musiken till baletten Dårhuset.

Dardel_Visit_excentrisk_dam

Visit hos excentrisk dam 1921

Dardel-stor.jpgVattenfall 

Vattenfall såldes 2012 på Bukowskis för 25 miljoner kronor

doende-dandyn_webb

Den döende dandyn The dying Dandy Läs hela Pressmeddelandet här Nils Dardel

Pressmeddelande Moderna Museet: Europa förändrades radikalt under det tidiga 1900-talet. Genom industrialisering, urbanisering och teknikutveckling öppnades nya möjligheter till kommunikation, mellan länder och idémässigt. Det tillfälliga och flyktiga moderna livet skapade en sensibilitet och rastlös rörelse hos människan, vilken kom till uttryck i den konstnärliga modernismen. Avantgardet sökte ständigt det som aldrig tidigare skådats, och olika ”ismer” avlöste varandra: kubism, futurism, orfism, rayonism.

Dela
TwitterFacebook

© Copyright HoloMedia AB