+46707261130

info@hologram.se

22 sep

Hologramutställning 40 års samling!

Hologramutställning 40 års samling

Hologramutställning 40 års samling efter den 4:e permanenta i världen på Drottninggatan i Stockholm blev för liten. Lokalen räckte inte när intresset för turistutställning med företagsbesök tog fart. Och gruppbesök från konstföreningar och skolor samt holografikurser o studiecirklar. Uthyrning av hologram externt till museer, kulturhus, konstföreningar, köpcentrum samt mässor, fortsatte som tidigare.

Hologram Drottninggatan

Hologram med världens första hologramporträtt, museala hologram, reklamhologram och svenska milstoplar. Det är beskrivande för holografins utveckling från enstaka till massproducerade hologram. 100-tals affischer från hologramutställningar i världen, litteratur, tidningsartiklar, kursmaterial från samarbetet med Meborgarskolan med mera dokumentation samt exempel på presentartiklar och give-aways, ingår. Foto Mona Forsberg

Hologramuitställning

Borde inte Sverige ha en SAMLINGSUTSTÄLLNING med alla typer av alster från den Nobelprisbelönade Lasertekniken, Holografi, som bygger på faktiskt – 3 olika Nobelrpiser?! Och där erbjuda Holografi kurser/studiecirklar igen. Universitet/Högskolor har holografikurser men dom är inte tillgängliga för alla. Foto Mona Forsberg

Mirror Man Hologram Art

Reflexionshologram Mirror Man från 80-talet av konstnär Adrian Lines.

Hologramsamlingen i Sverige är beskrivande  från 70-talet och framåt med exempel på milstolpar som första stora serien av glashologram, första laser-porträtten, unika svenska museiföremål, första konsthologrammen.

Hologrammen, oavsett Hologram Konst eller Historiska hologram, har ett stort samlarvärde typ Dagerrotypi (en tidig fotoprocess) och andra tidiga fotografiska bilder, som idag går för höga belopp på auktionshus, se inlägg om Bonham London https://hologram.se/holograms-bonhams-london/

Kulturhuset 1976 Holografi

Det här blev startskottet för Hologram Museum/Gallery. Tack, Sven Lidbeck, AVC Group som fick hit en utställning 1976 från Museum of Holography, New York till Kulturhuset i Stockholm. Affischen från Kulturhusets utställning Holografi Det 3-Dimensionella Mediet är 200×63 cm och finns i ett exemplar inramad i Nielsen metallprofil i silverfärg, 900:-.

Än idag finns ingen teknik som Holografi Det 3-Dimensionella Mediet! Olika typer av projicererad film är 2D.

Dela
TwitterFacebook

© Copyright HoloMedia AB