+46707261130

info@hologram.se

18 jun

Digital holografi studerar cancerceller

Digital Holografi Holografiska mikroskopet HoloMonitor M3

Holografiska mikroskopet md digital holografi en ny innovativ teknik för cellstudier!

HoloMonitor

Möjligheten till applikationer på levande celler är oändliga.

* Räkna antal celler  * Mäta celldelning  * Mäta celldöd

Holo 3a) Bröstcancerceller fotograferade med HoloMonitorn i faskontrast-mode

b) Samma celler i “hologram-mode” av HoloMonitorn

c) Holografiska bilder är kvantifierbara och kan segmenteras. Ett flertal parametrar analyseras såsom tjocklek, area, volym samt morfologiska parametrar såsom t ex rundhet, oregelbundenhet osv.

d) Holografin kan användas för att skapa 3D topografiska avbildningar av celler där olika färger sätts beroende på cellernas tjocklek.

HoloM

För traditionella mikroskop måste cellen behandlas för att visualiseras. Många behandlingar är toxiska för cellerna. De kan skada cellerna eller ta död på dom.

Holo 1

Förutom analyserna får man mycket visuella tredimensionella bilder. Metoden skapades 2000 av forskare på avdelningen för Elektrovetenskap, Lunds Tekniska Högskola LTH. 2004 bildades Phase Holographic Imaging i forskarparken Ideon Lund. HoloMonitor M2 har utvecklats till M3 och senaste studier är att klassificera lymfomcellerna med avseende på vilken/vilka antikroppar de binder till,,,

Källa/foton  Anette Gjörloff Wingren klinisk lektor/docent Malmö Högskola

Dela
TwitterFacebook

© Copyright HoloMedia AB