Hologram Museum/Gallery Swede

Hologram Museum/Gallery Swede växte fram på grund av arbetet inom flygbranschen, som var en tillgång. Tillfällen gavs att knyta kontakter runt om i världen med konstnärer, holografer och företag. Det ledde till samarbete för olika typer av hologram samt agentavtal. Utställningen Hologram Museum/Gallery Drottninggatan Stockholm hamnade i turistbroschyrer men användes till så mycket mer.

Förutom den permanenta utställningen arrangerades många externa hologramutställningar. Vi växte ur lokalen som fungerade som turistutställning med kursverksamhet samt show-room för specialproduktioner åt företag.

Turistbroschyrer 001

Nordens 1:a Hologramutställning, 4:e i världen, hade över 40.000 betalande besökare/år samt många företagsbesök.

Turistbroschyrer

Hologram Museum/Gallery fanns med i mängder av turistbroschyrer på olika språk och växte ur lokalen. HoloMedia AB verkade med agentavtal inom display-/säkerhetshologram för att till slut avyttra det senare till bland annat Baltikum.

Grossist för HOLOGRAM och LINSTRYCK

HoloMedia AB´s grossist/agentverksamhet försåg många turistanläggningar, museer och konstföreningar med hologram. Vi lanserade Mirage (2 linser konkav och konvex) och 3D-tryck/linstryck tidigt 80-tal. Produkterna dök många år senare upp på marknaden som h o l o g r a m – vilket dom naturligtvis inte är!
mirage

Plötsligt uppstod en 3D-våg som-värstaguldrushens-glada-dagar. Allt möjligt blev hologram! Marknaden har vilseletts med falsk reklam via kopierade domän-/företagsnamn, textstölder mm.

3D-tryck/linstryck med eget motiv började vi med redan 1996, först till ABB´s broschyrer. En del holografer gör mastern åt tryckeriet, ett naturligt komplement till hologram. Innan 1996 sålde vi 3D-produkter åt musei-/turistbutiker. Samarbetet med ledande företag i Europa inom 3D-tryck och utvecklingen av den tredimensionella tekniken h o l o g r a f i utan kamera var spännande!

Grossist för HOLOGRAM och LINSTRYCK

Här är det full-packat i Hologram Cabinet med världens första hologramporträtt, viltljus reflexionshologram, invigd av Prins Bertil!

*Fototekniken har funnits ca 160 år  

*Linstryck ca 100 år  

*Holografitekniken ca 45 år 

Dela
TwitterFacebook