27 dec

Hologram Vattenhallen Science Center

Hologram Vattenhallen Science Center

Hologram Vattenhallen Science Center är en sevärd upplevelse! Där beskriv även andra intressanta fenomen. Är du ute efter en aha-upplevelse? Då är Science Center i Lund rätt ställe att besöka, ung som gammal.

Den holografiska tekniken innebär att man med hjälp av laser skapar ett mönster i ett ljuskänsligt gelatinskikt som är placerat på en glasplåt. Med hjälp av en framkallningsprocess får man ett permanent mönster som vid belysning skapar en tredimensionell bild – ett hologram. Principerna för den holografiska tekniken beskrevs 1948 av Dennis Gabor, ungersk fysiker och nobelpristagare (1971). Källa Vattenhallen Science Center Lund.

Inteferensmönster som bildas i det fotogafiska materialet med hjälp av laserljuset som belyst föremålet. Klicka på länken för mer information om hur hologrammet blir en tredimensionell bild som ingen teknik kan avbilda.

Hologramutställningen i nuvarande exponering i Vattenhallen. Här ett test av exponeringen innan hologrammen ramades. Initiativtagarens hologram ett självporträtt av Sven-Göran Pettersson längst upp till vänster. Hologramporträttet är framtaget av Lasergruppen Holovision AB, holograf Per Skande och professor, holograf Hans Bjelkhagen. Några hologram är från Holografiska Sällskapet, Sven-Göran Pettersson med flera. Foto Sven-Göran Pettersson

Hologram HAWK reflektionshologram av holograf Nick Hardy Foto Mona Forsberg

Många av hologrammen kommer från HoloMedia & Hologram Museum/Gallery Drottninggatan 100 Stockholm.

 • Självporträtt, Sven-Göran Pettersson Master gjord med pulsad laser, av Hans Bjelkhagen
 • Ryskt ägg, Hans Bjelkhagen Tre exponeringar med olika färg på lasrarna.
 • 3D-luffarschack, Sven-Göran Pettersson Master gjord med kontinuerlig laser.
 • Tidsmedelvärdeshologram, Sven-Göran Pettersson Då mastern gjordes fick ett högtalarmembran vibrera under exponeringen.
 • Svävande droppar, Sven-Göran Pettersson Mastern är gjord med pulsad laser för att frysa rörelsen, av Jonny Gustafsson.
 • Bro med interferenser, Holografiska Sällskapet i Skåne Bron har belastats mellan två exponeringar av mastern.
 • Lekande katt/Kittens playing, Edwina Orr Hologram gjorda från en eller flera mastrar.
 • Liten mus/Little Mouse, Detlev Abendrot Hologram gjorda från en eller flera mastrar.
 • Mus i mus/Mouse in Mouse, Detlev Abendrot Hologram gjorda från en eller flera mastrar.
 • Drake/Dragon, Light Fantastic Ett hologram gjort på film. Denna typ kallas också regnbågshologram. Här har bara en smal rektangulär yta av mastern använts vid kopieringen.
 • CAD-modell av konstmuseum, Walter Spierings Ett antal vyer genererade i en CAD-modell har använts vid exponeringen av mastern.
 • In Search of Truth, Hani Shihade 
 • Pojkskalle/Boy Skull, Derek Gallon Bilden från två olika masterhologram har kombinerats.
 • Falk/Falcon, Nick Hardy Master från pulsad laser.
 • Pico clock, Walter Spierings
 • Vattenkran, Detlev Abendrot
 • Ballerina, Derek Gallon Bilder från en film har kombinerats då mastern gjordes.
 • Mikroskop, Walter Spierings Hologram gjorda från en eller flera mastrar.

Läs mer här http://www.vattenhallen.lth.se/kunskapscentralen/hologram/  

 

Dela
TwitterFacebook

related posts