Succé för filantropisymposiet

Nära 200 personer samlades på Fotografiska för att delta i Stockholm Philanthropy Symposium 2012. Det första internationella symposiet med ett svenskt fokus på filantropi. Under en intensiv dag fick de lyssna på såväl svenska som internationella talare. Bland de medverkande återfanns affärsmän, opinionsbildare, politiker och företrädare för filantropisk verksamhet.

Ämnet filantropi belystes ur en mängd olika perspektiv. Från filantropins positiva samhällspåverkan till filantropins professionalisering, motiv och trender inom filantropin.

 

Ett axplock från dagen:

- Europeiska filantropistiftelser är duktiga. För de arbetar vidare trots alla hinder, trots att de stöter på motstånd.

- Möjligheter till innovation är en mänsklig drivkraft. En entreprenör är en person som ser genvägarna och var det finns utrymme för förbättring – en väldigt viktig funktion i samhället.

Gerry Salole, Chief Executive, the European Foundation Centre

Gerry Salole och Anne Holm Rannaleet. European Venture Philanthropy Association (EVPA)

 

-  Regeringar tenderar att se skatteavdrag som kostnader, men borde betrakta dem som investeringar.

-  Att ge är ett uttryck för personlig övertygelse. Givandet blir en röst. Ett samhälles uttryck för vad det står för.

- Motivationen för filantropiskt givande ligger i glädje, inte medlidande.

- För att filantropiskt givande ska växa måste vi prata om det offentligt. Ge givandet en röst.

Dame Stephanie Shirley, filantrop

Dame Stephanie Shirley

 

- Filantropi är ett sätt för individer att skapa kollektiva nyttigheter, som ett komplement till det offentliga, och för att skapa möjligheter för framtiden.

- Filantropin legitimerar marknadsekonomin. Det mest framgångsrika och effektiva system vi känner för att skapa välstånd. Därför är den viktig ur ett samhällsperspektiv.

Pontus Braunerhjelm, vd för Entreprenörskapsforum och professor vid KTH

Pontus Braunerhjelm

 

-  Ingen annanstans växer givandet så snabbt som inom den privata sektorn. Filantropi är idag ett nyckelinstrument för företag i deras strävan att omdefiniera hållbarhet.

- Hållbarhet måste byggas in i företagsstrukturen och filantropi är det bästa verktyget för detta. Speciellt för svenskar som är uppväxta i en kultur som fostrar jämlikhet och solidaritet.

-  ”Det är saligare att giva än att taga”.

Laurent Leksell, ordförande, Stadsmissionen

Laurent Leksell

 

-  Vi anser att det civila samhället, och även filantropi, är viktiga aktörer i ett blomstrande kulturliv i vårt samhälle.

-   Och detta leder mig tillbaka till frågan om vilken roll filantropin har i ett land där statlig finansiering och statlig inblandning är genomgripande. Och kanske är det just därför som filantropin har en sådan viktig kompletterande roll att spela. Enligt min mening är pluralism en förutsättning för ett demokratiskt och inkluderande samhälle. Och stark filantropi ger alternativa, oberoende finansieringskällor som bidrar till spridningen av makt. Vissa politiker tycker inte om sådan utspädning av politisk kontroll. Jag gör.

Joakim Stymne, statssekreterare, kulturdepartementet

Joakim Stymne

 

- Filantropi handlar om att ge tillbaka.

- Det är roligare att ge bort pengarna medan man är i livet än i testamentet.

Per Josefsson, partner, Brummer och Partner

 

Per Josefsson och Matthew Bishop, The Economist

Stockholm Philanthropy Symposium/filantropi i media:

Anföranden:

Inspiration: