1978 Som konsult åt Lasergruppen Holovision AB, delägt av Dagens Nyheter, och Holovision AB, blev Nordisk Reklammarknad startskottet på många intressanta projekt. Vi bjöds in till olika utställningar i världen för att visa den svenska holografitekniken.  I AV-Husets, audiovisuella visningslokal för företag, Hagagatan 3, erbjöds vi att driva en hologramutställning.

nordiskreklammarknad01

1979 – 1980 Efter produktioner åt i huvudsak industriföretag, visade reklambranschen intresse. Hologram ansågs som reklambild med mervärde. Tomorrow, Medlemsbevis Olympiska Kommittén, Glace Bolaget, Carl Fredrik Reuterswärds konsthologram mfl. är exempel på svenska milstolpar inom holografitekniken.

1981 I Sverige efterfrågades hologram till konstföreningar, kulturhus mm. I Paris invigde ambassadör Sverker Åström L´Holographie Suédoise. Svenska konstnärer fick möjlighet att producera hologram via till exempel Konstnärsnämnden. Hologram utnyttjades på skärmutställningar och ersatte tunga föremål på mässor. Unika avbildningar gjordes av många museiföremål. Hologramutställningarna blev som Titt Godis för miljontals besökare, oftast med entréavgift till utställningarna.

Invigning Hologram Museum Gallery 001

Invigning av Nordens 1:a permanenta hologramutställning, professor Hans Bjelkhagen och konstnär Hans Weil-Alvaron som lär ha haft en patentansökan om en tredimensionell teknik innan professor Dennis Gabors teori 1948, vilket ledde till att Gabor erhöll nobelpriset i fysik 1971 för holografi.

vernissage1

1982 Studiecirklar, hel-/halvdagsseminarier startade i samarbete med Medborgarskolan och Marknadsföreningen. Turistnäringen/turistbroschyrerna ledde till fantastiska besökssiffror, ca 40.000 betalande/år. Utställningen blev även en plattform för företags-/reklamkunder, vilket gav oss agentavtal med de ledande hologramföretagen inom utveckling av massproducerade såväl som enstaka, konstnärliga hologram.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1983 Prins Bertil invigde Hologram Gallery’s Kabinett med världens första viljus reflexions hologramporträtt. Bl.a. närvarade hologramporträtt nr 15 och nr.22, SvenTumba Johansson. Se här Världens första Hologram Porträtt

Konstföreningar/intresseföreningar och skolor bokade många studiebesök på Drottninggatan 100. Presentreklam, trycksaker allt från enstaka exklusiva smycken till massproducerade produkter för trycksaker, give-aways mm blev ett intressant komplement till reklambranschen.

Grossist-för-HOLOGRAM-och-LINSTRYCK-1024x673

HoloMedia gamla logo

HoloMedia, först i världen med namnet 1984, ändrade logotype när utvecklingen inom den grafiska industrin med präglade/tryckta massproducerade hologram tog fart. Hittills var hologram en tavla, reklambild med outstanding tredimensionell effekt och nu säkerhetshologram som sigill och identifikation på värdehandlingar/produkter.

HoloMedia-logo-ej-kub

      HoloMedia nya logo         HoloMedia-nya-logo-2-271x333

Hologram Väcker uppmärksamhet Kommunicerar Profilierar Attraherar 

1984 -1985 Massproducerade foliehologram för värmeprägling på plastkort, idhandlingar mm är nu hett stoff. När ett av världens största värdetryckerier, Thomas De La Rue, England, köpte Amblehurst Ltd och Cablebook Ltd, följde våra agentavtal med till De La Rue Holographics. Vi anordnade stora hologramutställningar i Norden samtidigt med separatutställningar på Drottninggatan från Ryssland, Tyskland, Kanada,,, Fackmässor i Norden inom grafiska branschen bjöd in oss till olika temadagar. Våra presentartiklar, vykort mm gick ut rikstäckande till varuhus, museer, nöjesparker.

Grossist-för-HOLOGRAM-och-LINSTRYCK1

19861989 Utställningar i Norden med många 100.000 besökare! Massproducerade hologram med upplagor på 300.000 till 500.000 st. Både som eye-catch, utsmyckning, för säkerheten och 1:a serien/användningsområdet i världen. Seminarier i samarbete med Marknadsförbundet visade på var tekniken befann sig – mellan museet och reklambyrån, enligt pressen. Serieproducerade hologramtavlor som reklam, diplom, konst mm till många företag. Hologrampaket lanserades via skolförlag.

1990 – 1995 Foliehologram i miljontals prydde tidningsomslag, trycksaker, plastkort/medlemskort, kontokort mm. Batterier för mobiltelefoner och alla video-företag i Sverige försåg produkten med säkerhetshologram (under ca 15 år). Professor Dennis Gabor, t.v. uppfann holografitekniken 1948 och fick 1971 nobelpriset i fysik för upptäckten. Här är Dennis Gabor tillsammans med den surrealistiska konstnären Salvdor Dali, en av hans vänner med stor förståelse för annorlunda visioner.

Kungakronan (2)

1990 firade Skattkammaren 20-årsjubileum av Riksregalieutställningen i Stockholms slott. Vid detta tillfälle togs tjugo unika hologramtavlor fram av Erik XIV:s kröningskrona samt av korsgloben och smörjehornet. Ett hologram av en modell av Erik XIV:s kröningskrona togs fram som en dekal och finns i Slottsboden.

1996 – 2015 Lokalen på Drottninggatan 100 blev till slut för liten för turist-/grossist-/agenturverksamheten. Vi kompletterade hologram med 3D-tryck/linstryck, en rasterteknik som funnits länge.

Samarbete inleddes med museer samt turistplatser och externa hologramutställningar arrangerades. Vi överlät ett agentavtal till Baltikum för säkerhetshologram. Intressanta uppdrag åt några forskargrupper för att lansera det senaste inom holografi tekniken har påbörjats. Holograf ibranschen har drabbats av många falska produkter som inte är hologram, från rasterbilder till olika typer av projicerad film Peppers Ghost. Kan vara effektfullt men är inte hologram!

3D-vågen surfar på hologram utan att vara hologram – riktiga hologram görs med laserljus!